Bild på Trädgårdsstadens förskola.

Trädgårdsstadens förskola

Förskolan ligger centralt i stadsdelen Trädgårdsstaden.

Trädgårdsstadens förskola är en tvåvåningsbyggnad med barnen fördelade på fem avdelningar. De yngre barnen går på nedre plan och de äldre barnen på övre plan. Förskolan har också ett stort gemensamt torg samt en gemensam matsal med egen kock.

Personalen arbetar efter de tre värdeorden Glädje, Delaktighet och Trygghet, vilka är viktiga då de präglar och genomsyrar förskolan på alla sätt.

Förskolan strävar också efter att ha goda lärmiljöer, där lek och lärande kan ske. Det gemensamma torget är en viktig del i detta, där materialet blir ett komplement till avdelningens miljöer och där barnen under demokratiska former får mötas i mindre grupper.