Bild på Trädgårdsstadens förskola.

Trädgårdsstadens förskola

Förskolan ligger i nya stadsdelen Trädgårdsstaden.

Förskolan är ett tvåvåningshus med sammanlagt sex avdelningar. Det finns en matsal med egen kock.

Förskolans verksamhet präglas av delaktighet och glädje. Förskolan har ett nära samarbete mellan avdelningarna. På de gemensamma utrymmena såsom torg, matsal och gård skapas många möjligheter till möten, både mellan barn och vuxna från de olika avdelningarna. Förskolan arbetar gemensamt med olika teman som sträcker sig över en längre tid vilket skapar samarbete och en röd tråd. Exempel på tema kan vara Vår utemiljö.

På förskolan är miljön viktig och man lägger stor vikt vid att skapa lek- och lärmiljöer där barnen får möjlighet att utveckla olika färdigheter. Leken har en betydelsefull roll i verksamheten.

Förskolan värdesätter god föräldrakontakt och arbetar för att föräldrarna ska känna delaktighet och trygghet i förskolans verksamhet.