Bild: Illustration av Björkebackens förskola

Björkebackens förskola

En förskola som håller på att byggas i Stöpen och som beräknas öppna i april 2023.

Förskolan byggs i två plan och kommer ha plats för 180 barn fördelat på sju avdelningar med 14 hemvister. På bottenplan finns tre avdelningar samt tillagningskök. På plan två finns fyra avdelningar samt administration och personalytor. 

Barn- och utbildningsnämnden har fattat beslut om att verksamheterna vid Hästhoven och Grimman flyttar till Björkebackens förskola i april 2023.

Björkebackens förskola är nummer tre i ordningen och en vidareutveckling av de konceptförskolor som kommunen tagit fram. Dalvägen och Mellomkvarns förskolor är de som tidigare byggts enligt detta koncept.

Förskolan kommer byggas med solcellsanläggning och det kommer förberedas för reservkraft och reservvatten. Utvändigt har materialval på fasader med mera valts för att så långt som möjligt smälta in i den naturnära omgivningen. Invändigt är björkmaterial ett återkommande tema, något som speglar både omgivningen och förskolans namn. Vid skapandet av den utvändiga lekmiljön har stor vikt lagts på att skapa avgränsningar för de olika åldersgrupperna med olika zoner för olika åldrar.