Har syskon förtur?

För att en syskonförtur ska gälla måste syskonen vara placerade på samma förskola samtidigt. Det innebär att om ett äldre syskon börjar förskoleklass på hösten har inte det yngre syskonet längre någon förtur till den aktuella förskolan.

Datum