Behöver jag betala barnomsorgsavgift under sommaren då mitt barn är ledigt?

Ja, ni abonnerar på en plats som ni betalar för tills ni säger upp den.

Datum