Får jag ha kvar platsen på förskolan när jag blir föräldraledig med annat barn i famlijen?   

Ja, ditt barn har rätt till förskola 15 timmar per vecka. Hur de timmarna ska vara fördelade bestämmer varje förskola.


Du har även rätt att behålla ordinarie schema fyra veckor efter nedkomst. Vid flerbarnsfödsel har du rätt att behålla ordinarie schema åtta veckor efter nedkomst.

Datum