Får jag ha kvar platsen på fritidshemmet när jag blir föräldraledig med annat barn i familjen? 

Nej, du får inte ha kvar platsen utan måste säga upp den.

Datum