Får jag lämna mitt barn på förskolan/fritidshemmet när jag som vårdnadshavare är ledig eller har semester? 

Nej, platsen får endast nyttjas under arbets- och studietid samt sovtid i samband med skiftarbete.


Barn i åldern för allmän förskola har dock rätt till 15 timmar/vecka under skolans verksamhetsår.


I undantagsfall kan rektor göra annan bedömning.

Datum