Får jag lämna mitt barn på förskolan/fritidshemmet när jag som vårdnadshavare är sjuk?  

Ja, du får lämna ditt barn efter ordinarie schema.


Om du får sjukersättning är utgångspunkten 15 timmar/vecka.

Datum