När får jag besked om plats?

Vi kan inte ge exakt besked om när ditt barn får plats. Besked meddelas vårdnadshavare så snart man vet att det finns en plats ledig.

 

Förskolans placeringsperioder:

Augusti - oktober: Erbjudande om placering skickas till vårdnadshavare i maj-juni.
Ansökan till denna period görs senast 15 april.


November - december:
Erbjudande om placering skickas till vårdnadshavare i september.
Ansökan till denna period görs senast 15 augusti.


Januari - mars:
Erbjudande om placering skickas till vårdnadshavare i oktober-november.
Ansökan till denna period görs senast 15 oktober.


April - juni:
Erbjudande om placering skickas till vårdnadshavare i februari.  
Ansökan till denna period görs senast 15 januari.

Datum