Vad är skillnaden på en placering på 15 timmar i veckan och allmän förskola? 

När ditt barn har en placering på 15 timmar i veckan samtidigt som det går på förskolan på loven, betalar du full avgift i juni, juli och augusti. Resten av året betalar du ingen avgift.


Om ditt barn går i allmän förskola får det också gå 15 timmar i veckan men inte på loven, vilket gör platsen helt avgiftsfri.


Båda alternativen gäller från och med augusti det år ditt barn fyller tre-, fyra- eller fem år.

Datum