Vårt barn bor växelvis hos båda föräldrarna. Vem ska betala barnomsorgsfakturan?

Det hushåll där barnet är folkbokfört betalar barnomsorgsfakturan.


Om föräldrarna vill debiteras var för sig ska anmälan göras till barn- och utbildningskontoret.


Avgiften grundas på den sammanlagda inkomsten i respektive förälders hushåll.


Inkomständring och ändrade familjeförhållanden ska anmälas så snart de blivit kända.

Datum