Får jag lämna mitt barn på förskolan/fritidshemmet när syskon är sjuka?

Ja, du erbjuds att lämna ditt friska barn på förskolan med maximal vistelsetid kl. 9-14 eller på fritidshemmet maximalt 2 timmar/dag. Detta gäller bara om ditt friska barn var schemalagt att gå på förskolan/fritidshemmet aktuell dag.

Datum