Hur byter jag förskola? 

För att ställa ditt barn i omplaceringskö behöver du göra en ny anmälan till barnomsorg. Det gör du via e-tjänster för förskola och skola (länk).


Omplacering sker endast i placeringsperiod augusti - oktober. Önskat placeringsdatum ska vara i denna tidsperiod. Felaktigt datum tillrättaläggs av central handläggare.

Datum