Hur gör jag ändring av schema?

Ändring av schema görs till barn- och utbildningskontoret OCH till förskolan/fritidshemmet. Vårdnadshavaren ansvarar för att schemat lämnas till respektive enhet.

 

Till barn- och utbildningskontoret anmäler du en snittid. Det gör du via e-tjänster för förskola och skola:

 

E-tjänst förskola och skola, inloggning med e-legitimation (länk)

 

E-tjänst förskola och skola, inloggning med användarid och lösenord (länk)

 

Till förskolan/fritidshemmet anmäler du aktuella vistelsetider. Det gör du via Vklass:

 

Inloggning till Vklass (länk)

Datum