Hur påverkas avgiften om jag har barn placerade både i enskild- och kommunal verksamhet?

Om familjen har barn placerade både i enskild- och kommunal verksamhet, räknas det barn som är inskrivet i den enskilda verksamheten som barn 1. Det barn som har kommunal barnomsorg räknas som barn 2. Har man två barn inskrivna i enskild verksamhet räknas de som barn 1 och 2. Det eller de barn som har kommunal barnomsorg räknas då som barn 3.


För att få avgift fastställd enligt ovan ska barn- och utbildningskontoret meddelas i förväg att familjen även har barn placerat/placerade i enskild verksamhet. Eventuella förändringar ska också meddelas till barn- och utbildningskontoret.

Datum