Kan jag ställa mitt barn i kö innan vi flyttat till Skövde kommun?

Ja, du kan anmäla ditt barn till barnomsorgskön innan ni har folkbokförts i Skövde kommun.


Blankett ”Förskoleplats för barn med annan hemkommun” beställas via Kontaktcenter på telefonnummer 0500- 49 80 00. Om blanketten inte har kommit in innan placeringsperiod tas barnet bort från kön.

Datum