När är förskolorna stängda?

Förskolorna har möjlighet till fyra barnfria planeringsdagar per år. När dessa äger rum informeras på respektive förskola. De föräldrar som inte har möjlighet att ordna egen barnomsorg under planeringsdagarna, erbjuds plats på en annan förskola inom samma område.

Under sommar och jul slås förskolor och fritidshem samman till några platser i kommunen. Barn i behov av omsorg under dessa veckor erbjuds plats i den sammanslagna verksamheten.

Datum