Vad innebär språkstöd i finska? 

Skövde kommun ingår sedan 2012 i det finska förvaltningsområdet. Den 1 januari 2019 trädde en ny lag i kraft som ger nationella minoriteter och minoritetsspråk utökade rättigheter. Detta innebär bland annat att kommunen ska erbjuda förskola till barn med minoritetsspråk, helt eller till väsentlig del.


Finskt språkstöd i förskolan erbjuds på Dalvägens förskola. Barn som enligt lag har rätt till förskoleverksamhet på finska har förtur till Dalvägens förskola.

Ansökan görs via e-tjänsten ”Barnomsorg, anmälan” (länk), där du anger under övrigt att du önskar finskt språkstöd på Dalvägens förskola.

Datum