Förskola med finskt språkstöd

Finskt språkstöd erbjuds på Dalvägens förskola.

Skövde kommun ingår i det finska förvaltningsområdet. Den 1 januari 2019 trädde en ny lag i kraft som ger nationella minoriteter och minoritetsspråk utökade rättigheter. Detta innebär bland annat att kommunen ska erbjuda förskola till barn med minoritetsspråk, helt eller till väsentlig del.

Finskt språkstöd i förskolan erbjuds från och med hösten 2019 på Dalvägens förskola. Detta ersätter den tidigare mobila verksamheten som kommunen erbjudit. Barn som enligt lag har rätt till förskoleverksamhet på finska har förtur till Dalvägens förskola.

Ansökan till finskt språkstöd görs via e-tjänsten ”Barnomsorg, anmälan” där du anger under övrigt att du önskar finskt språkstöd på Dalvägens förskola (se direktlänk till e-tjänsten under "Länkar").