Bild på lärare och elever.

VFU (verksamhetsförlagd utbildning)

Inom Skövde kommun får du som lärarstudent möjlighet att växa och utvecklas i din yrkesprofession.

Inom sektor barn och utbildning (SBU) har vi lång erfarenhet av att placera och handleda VFU-studenter. Hos oss ska lärarstudenten ges möjlighet att växa och utvecklas i din yrkesroll. För oss är god kvalitet att lärarstudenten får en meningsfull VFU. Du som är lärarstudent har stor påverkan gällande val av VFU-plats och du får god handledning och stöttning av välutbildad personal under din VFU-period (se guide för lärarutbildare under "Dokument"). 

Vi bjuder alla våra lärarstudenter på pedagogisk lunch på förskolan/skolan. De studenter som önskar placering på någon av våra landsortsskolor erbjuds busskort.

Inom SBU är det viktigt att lärarstudenten ska få möjlighet:

 • att få god handledning och stöttning under sin VFU-period
 • prova egna idéer och reflektera över/utvärdera dessa samt förena teori med praktik
 • planera, genomföra och utvärdera egna lektioner/aktiviteter
 • utvecklas i sin yrkesprofession
 • känna delaktighet i ett arbetslag
 • få meningsfulla arbetsuppgifter som utgår från hans/hennes kunskaper, förutsättningar och möjligheter 

 

Dessa lärosäten har vi avtal med:

 • Högskolan i Skövde
 • Jönköping university
 • Karlstads universitet
 • Högskolan i Borås
 • Örebro universitet
 • Högskolan Väst
 • Göteborgs universitet

 

Vi tecknar även enskilda avtal med andra lärosäten om du väljer Skövde kommun (partnerområde).

Direktlänkar till våra förskolor och skolor hittar du under "Länkar".

Kontaktperson: Malin Estving

malin.estving@skovde.se