Ansökan och uppsägning

I Skövde kommun finns en väl utbyggd barnomsorg med ett trettiotal förskolor varav en förskola har en avdelning för barn med allergier och en med en avdelning för barn i behov av särskilt stöd.

Öppettider

De flesta förskolorna har öppet vardagar kl. 06.30-18.30, någon förskola har öppet kl. 06.15-18.15. En av förskolorna, Nyckelpigan, har öppet dygnet runt. 

Gör en ansökan

Ansökan till barnomsorg gör du via e-tjänsten för förskola och skola.

Du som söker förskola i augusti, tänk på att måndag vecka 32 är första dag som inskolningar av nya barn kan börja. Det är först då som personal är tillbaka på sin "egen" förskola efter semesterperioden och sammanslagningar.

Via e-tjänster kan du också ändra schema och inkomst och simulera taxa samt säga upp din plats om du redan har barnomsorg.

Uppgifterna du lämnar kommer att databehandlas i sektor barn och utbildnings administrativa system för barnomsorg och skola.

Förskolans placeringsperioder

 • Augusti - oktober: Erbjudande om placering skickas till vårdnadshavare i maj-juni.
  Ansök till denna period senast 15 april.

 • November - december: Erbjudande om placering skickas till vårdnadshavare i september.
  Ansök till denna period senast 15 augusti.

 • Januari - mars: Erbjudande om placering skickas till vårdnadshavare i oktober-november. 
  Ansök till denna period senast 15 oktober.

 • April - juni: Erbjudande om placering skickas till vårdnadshavare i februari.  
  Ansök till denna period senast 15 januari.

Uppsägning

Uppsägningstiden är en månad. Uppsägning av plats ska vara skriftlig och görs via e-tjänsten för förskola och skola:

E-tjänst förskola och skola

Måste jag säga upp platsen på förskolan och ansöka om en plats i fritidshem när mitt barn ska börja förskoleklass?

Om ditt barn inte är i behov av fritidshem då det börjar i förskoleklass måste du säga upp förskoleplatsen.

Uppsägning av plats gör du via e-tjänsten för förskola och skola.

Om ditt barn är i behov av fritidshem då det börjar i förskoleklass måste du göra en ansökan till fritidshem.

Ansökan gör du via e-tjänsten för förskola och skola.

Ditt barn kommer då att få en fritidshemsplacering på den skola det kommer att gå på. Ett placeringsbeslut av fritidshemsplatsen, som börjar gälla 1 augusti, kommer att skickas till dig.

Ansöker du om plats i fritidshem behöver du inte göra någon uppsägning av förskoleplatsen, som slutar att gälla 31 juli.