Påfågelns förskola

Kommunal förskola

Förskolan ligger i området Käpplunda med närhet till både stad och natur.

Påfågelns förskola består av tre avdelningar: Blåklinten, Liljan och Violen. På utegården, som tidigare tillhörde Käpplunda gård, finns stora generösa ytor med flera härliga träd som ger skugga under soliga dagar. Gården inbjuder till lek och utforskande.

Då Påfågeln är en mindre förskola får barnen möjlighet att knyta an till all personal vilket skapar en extra trygghet. Undervisningen som bedrivs bygger på förskolans läroplan, Lpfö 18, där omsorg, utveckling och lärande är ledorden. På Påfågeln utforskar man och lär tillsammans och för personalen är det viktigt att ta vara på barnens nyfikenhet, kreativitet och lust att lära.

Förskolan välkomnar mångfald och lägger stor vikt vid att utveckla barnens språk och kommunikation. De ser alla barns olikheter som en tillgång där barnen lär sig ta hänsyn och respektera varandra samt sin omvärld.

Digitaliseringen ingår som en naturlig del i undervisningen där barnen får möjlighet att upptäcka och använda sig av digitala verktyg på ett naturligt sätt.

Förskolans strävar efter ett gott samarbete med vårdnadshavare och det är viktigt att både barn och vårdnadshavare trivs och känner tillit.

På förskolan finns ett tillagningskök där maten lagas från grunden.

Jämför förskolor

Med hjälp av vår jämförelsetjänst kan du jämföra förskolorna i kommunen. Både kommunala och enskilda/fristående verksamheter finns med i jämförelsen. Uppgifterna baseras på information från officiell statistik och kvalitetsundersökningar.