Solrosens förskola

Kommunal förskola

Förskolan ligger centralt i Skövde med närhet till naturen.

Solrosens förskola består av fem avdelningar: Månen, Stjärnan, Solen, Lilla Björn och Stora Björn. Förskolan har bra och rymliga lokaler som ger utrymme till lek och lärande. På utegården, som tidigare tillhörde Käpplunda gård, finns stora generösa ytor med flera härliga träd som ger skugga under soliga dagar. Gården inbjuder till lek och utforskande.

Undervisningen som bedrivs bygger på förskolans läroplan, Lpfö 18, där omsorg, utveckling och lärande är ledorden. På Solrosen utforskar man och lär tillsammans och för personalen är det viktigt att ta vara på barnens nyfikenhet, kreativitet och lust att lära.

På förskolan finns två ”torg” där barnen får möjlighet att upptäcka och lära i ett mindre sammanhang.

Förskolan välkomnar mångfald och lägger stor vikt vid att utveckla barnens språk och kommunikation. De ser alla barns olikheter som en tillgång där barnen lär sig ta hänsyn och respektera varandra samt sin omvärld.

Digitaliseringen ingår som en naturlig del i undervisningen där barnen får möjlighet att upptäcka och använda sig av digitala verktyg på ett naturligt sätt.

Förskolans strävar efter ett gott samarbete med vårdnadshavare och det är viktigt att både barn och vårdnadshavare trivs och känner tillit.

Jämför förskolor

Med hjälp av vår jämförelsetjänst kan du jämföra förskolorna i kommunen. Både kommunala och enskilda/fristående verksamheter finns med i jämförelsen. Uppgifterna baseras på information från officiell statistik och kvalitetsundersökningar.