Vasakullens förskola

Kommunal förskola

Förskolan ligger centralt i stadsdelen Vasastaden.

Förskolan är liten och familjär med två avdelningar fördelade på två plan. Den ligger centralt bredvid ett grönområde som heter Vasakullen och som gett förskolan dess namn.

Som förälder och barn lär man känna alla pedagoger och alla barn är allas ansvar. För pedagogerna är det viktigt att barnen känner sig delaktiga i och har inflytande över verksamheten. Barnen ska känna sig välkomna och tycka att det är roligt att vara på förskolan.

Genom närvarande pedagoger vill man stimulera barnens nyfikenhet och lust att lära. Alla barn ska ges möjlighet att utvecklas i sin egen takt. I detta arbete har leken en central betydelse. Här tränar barnen sin förmåga till empati, fantasi och får uppleva glädjen tillsammans med andra.

När barnen lämnar Vasakullens förskola vill man att de ska ha utvecklat tilltro till sin egen förmåga samt respekt för varandras olikheter.

Jämför förskolor

Med hjälp av vår jämförelsetjänst kan du jämföra förskolorna i kommunen. Både kommunala och enskilda/fristående verksamheter finns med i jämförelsen. Uppgifterna baseras på information från officiell statistik och kvalitetsundersökningar.