Angående den tidigare spetsutbildningen i matematik

Skolverket erbjuder inte längre spetsutbildning i matematik på Helenaskolan. Sista antagningen gjordes hösten 2021.

Helenaskolan erbjöd tidigare på uppdrag av Skolverket en spetsutbildning i matematik. Sista antagningen gjordes hösten 2021 och de elever som påbörjat utbildningen kommer gå klart den på skolan. Det innebär att sista klassen från spetutbildningen går ut våren 2024.

De elever som är antagna till spetsutbildningen har alla ämnen som ingår i åk 7-9. De har fler matematiktimmar vilket innebär en högre studietakt. De kommer hinna läsa gymnasiekursen Matematik 1C och 50 poäng av Matematik 2C under sin tid på Helenaskolan, som samarbetar med Gymnasium Skövde. Eleverna kommer alltså möta lärare även från gymnasiet under sin tid på skolan.

Målsättning

Målsättningen med spetsutbildningen är att eleverna under de tre åren på Helenaskolan ska öka sitt intresse för matematik. 

Eleverna på spetsutbildningen kommer att följa ordinarie undervisning i språk, samhälls- och naturorienterande ämnen, idrott, slöjd, hem- och konsumentkunskap, bild och musik precis som alla elever på skolan. Undervisningen i matematik kommer att fördjupas och timplanen kommer att se ut enligt nedan:

Timplan MA (min/vecka)   Åk 7      Åk 8      Åk 9     
MA 240 220 220
MA Spetsutbildning 270 310 310