Bild på landskap.

Miljö och klimat

Vi köper varje år in 1 660 ton livsmedel. Vi fokuserar framförallt på tre områden för att måltiderna ska påverka miljön och klimatet så lite som möjligt.

Minskat matsvinn

Varje dag mäts matsvinnet i våra verksamheter och följs upp månadsvis och kvartalsvis. Mest matsvinn uppstår när det serveras extra populära rätter och när det är stressigt och hög ljudvolym i restaurangerna. Tillsammans behöver vi inom skola och förskola arbeta med olika åtgärder för att så mycket mat som möjligt ska hamna där den gör nytta – i magen!

Svenskproducerade livsmedel

Vi värnar det svenska lantbruket och vill bidra till att Sverige blir mer självförsörjande. År 2021 nådde vi målet att minst 75 % av råvarorna har svenskt ursprung. Samma år var 98 % av livsmedlen från djurriket av svenskt ursprung. 

Mer grönt på tallriken

Vi serverar aldrig helvegetariska dagar, däremot erbjuds alltid ett grönt alternativ varje dag som alla matgäster är välkomna att äta av. Det gröna utbudet utvecklas ständigt för att passa våra matgäster. Salladsbuffén är säsongsanpassad och riklig för att alla ska hitta något man tycker om.