Information om dataintrång på Vklass servrar

Leverantören av Vklass upptäckte den 21 september att en användare av Vklass exporterat personuppgifter ur Vklass och publicerat på en webbplats. Webbplatsen togs ner den 22 september och uppgifterna är inte länge tillgängliga. Det är i dagsläget inte klart om Skövde kommun berörs av detta.

Vklass är leverantör till många kommuner. Vi vet i dagsläget inte vilka kommuner, skolor eller personer som är drabbade. Händelsen är polisanmäld och utreds av säkerhetspersonal och dataskyddsombud på Vklass. Det man kan ha kommit åt är namn, profilbild, klasstillhörighet, e-postadress, telefonnummer och smeknamn. Vklass har vidtagit åtgärder för att incidenten inte ska kunna upprepas.

Skövde kommun hanterar incidenten i enlighet med fastställda rutiner med anmälan till Integritetsskyddsmyndigheten.