Kavelbro lever upp till lagkraven vid Skolinspektionens tillsyn

Skolinspektionen har under hösten 2021 genomfört en riktad tillsyn på Kavelbrogymnasiet av enhet 882 på Kavelbro. Enheten innehåller programmen Barn- och fritidsprogrammet, Fordon- transportinriktning personbil, Hantverksprogrammet inriktning frisör samt Industritekniska programmet inriktning svets.

De områden som var i fokus vid tillsynen var bland annat arbetsplatsförlagt lärande och grundläggande behörighet, här har Skolinspektionen bedömt att skolan uppfyller de lagkrav som ställs. Vid inspektionen hade man också fokus på bedömning och betygssättning samt trygghet och studiero och även här har Skolinspektionen meddelat att verksamheten uppfyller efterfrågade lagkrav. 

- Det känns bra att få detta kvitto från Skolinspektionen att vi lever upp till de krav som ställs på vår verksamhet, säger Sofia Hottöfjäll rektor på sektor Barn- och utbildning Gymnasium Skövde, Kavelbro. 

Tillsynen genomfördes på distans genom videomöten den 19 och 20 oktober. På videomötena deltog elever, lärare, representanter för elevhälsan samt rektor.