Kombinationsutbildning ska korta vägen till arbete

Vuxenutbildning Skövde gör en satsning på kombinationsutbildningar som kombinerar elevens studier i svenska med yrkeskurser med start i januari. Målsättningen är att förkorta vägen in på arbetsmarknaden för elever som inte har svenska som modersmål.

-I januari startar vi upp med kombinationsutbildningar inom vård- och omsorg, murare, plattsättare, golvläggare och målare, säger Johan Lindell, rektor för yrkesutbildningar vid Vuxenutbildning Skövde.

En stor del av arbetskraftsreserven består idag av personer som inte har svenska som modersmål. I ett läge där många branscher redovisar ett stort behov är det därför viktigt att de yrkesutbildningar Skövde kommun erbjuder är anpassade utifrån målgrupp och arbetslivets behov.

Utifrån individens perspektiv är en yrkesutbildning en avgörande faktor för att etablera sig på arbetsmarknaden. Därför gör Vuxenutbildning Skövde en satsning på kombinationsutbildningar som förenar studier i svenska med just yrkeskurser. Utbildningen finansieras genom statsbidraget för Regionalt Yrkesvux som är en del av regeringens utbyggnad av Kunskapslyftet.

Tillsammans med övriga kommuner i Skaraborg arbetar Skövde aktivt med att starta upp kombinationsutbildningar inom fler yrkesområden under 2022.

Mer information:
Befintliga kombinationsutbildningar går att söka under våren.
Läs mer på skovde.se/yrkesvux

Byggutbildning + svenska som andraspråk

Vård- och omsorg basår