Bild på en mamma och hennes två barn.

Ny barnomsorgstaxa från 1 januari 2023

Från och med 1 januari 2023 höjs taxan för barnomsorg.

Inkomsttaket höjs till 54 810 kr vilket innebär att högsta avgiften som ska betalas varje månad kommer att höjas. Avgiftsnivåerna för maxtaxan höjs enligt tabeller nedan:

Förskolebarn

                                

Procent av 
bruttoinkomst

Högsta avgift
kr/mån

Barn ett 3,0 % 1 645
Barn två 2,0 % 1 097
Barn tre 1,0 % 548

 

Skolbarn 

Plats under
terminer och lov

Procent av
bruttoinkomst

Högsta avgift
kr/mån

Barn ett 2,0 % 1 097
Barn två 1,0 % 548
Barn tre 1,0 % 548

 

Plats under lov
och studiedagar   

Procent av
bruttoinkomst

Högsta avgift
kr/mån

Barn ett 1,0 % 548
Barn två 0,5 % 274
Barn tre 0,5 % 274