Bild på en mamma och hennes två barn.

Ny barnomsorgstaxa

Från och med 1 januari 2022 höjs taxan för barnomsorg.

Inkomsttaket höjs till 52 410 kr vilket innebär att högsta avgiften som ska betalas varje månad kommer att höjas. Även avgiftsnivåerna för maxtaxan kommer att höjas, se tabeller nedan.

Förskolebarn

                                

Procent av bruttoinkomst

Högsta avgift kr/mån

Barn ett 3,0 % 1 572
Barn två 2,0 % 1 048
Barn tre 1,0 % 524

 

Skolbarn 

Plats under terminer  och lov

Procent av bruttoinkomst

Högsta avgift kr/mån

Barn ett 2,0 % 1 048
Barn två 1,0 % 524
Barn tre 1,0 % 524

 

Plats under lov

och studiedagar     

Procent av bruttoinkomst

Högsta avgift kr/mån

Barn ett 1,0 % 524
Barn två 0,5 % 262
Barn tre 0,5 % 262