Särskola blir anpassad skola

Den 2 juli 2023 byter särskolan namn till anpassad skola.

Riksdagen har beslutat om ändringar i skollagen. Från den 2 juli byter grundsärskolan, gymnasiesärskolan och komvux som särskild utbildning namn till anpassad grundskola, anpassad gymnasieskola och komvux som anpassad utbildning. Syftet med att använda begreppet anpassad är att visa att det handlar om att anpassa verksamheten utifrån elevernas behov och förutsättningar.

Uttrycket utvecklingsstörning ersätts i skollagen av intellektuell funktionsnedsättning och benämningen träningsskola tas bort.

Läs mer på Skolverkets webbplats.