Tider för skolstart i grundskolan

Välkommen tillbaka till ett nytt läsår! Alla kommunala grundskolor samt Raoul Wallenbergskolan och Montessori skola börjar måndag 22 augusti.

Gymnasiets tider

Gymnasieskolans uppropstider för åk 1 hittar du på sidan "Blivande elev på Gymnasium Skövde" (www.gymnasiumskovde.se). Åk 2 och 3 läser enligt schema.

Grundskolans tider

Skola Tid Åk Plats Sluttid
Billingsdalsskolan 08.00 Alla Resp. klassrum Enl. schema
Billingskolan 08.30 Förskoleklass Klassrum/skolgård 13.20
  08.20 1-6 Klassrum/skolgård 13.20
Eriksdalskolan 08.30 F-7 Skolgården Enl. schema
  08.30 8-9 Resp. klassrum Enl. schema 
Frösve skola 08.30  Förskoleklass  Resp. klassrum  12.00
  08.30  1-6 Resp. klassrum  13.30
Helenaskolan 08.40  7 Skolgården 14.00
  09.00  8-9 Skolgården 14.00
Heneskolan 09.00 Förskoleklass Skolgården 13.10
  08.00 1-6 Resp. klassrum 13.10
Käpplundaskolan 09.15 Förskoleklass Skolgården 13.30
  08.30  1-3 Resp. klassrum 13.30
  08.30 4-6 Resp. klassrum 14.00
Lerdala skola 08.00 Alla Resp. klassrum 13.10
Lundenskolan 08.30 Förskoleklass gr 1 Resp. klassrum 10.00
  10.30 Förskoleklass gr 2 Resp. klassrum 12.00
  08.00  1-6 Resp. klassrum 13.00
  08.00 Linden 1-3 Resp. klassrum 13.00
  08.00 Linden 4-9 Resp. klassrum 14.00
Montessori skola 08.00  Alla Skolan 12.00
Norrmalmskolan 10.00  Förskoleklass  Resp. klassrum 13.00 
  08.00  1-6 Resp. klassrum  13.00 
Raoul Wallenbergsskolan 09.00 Förskoleklass Skolgården 10.30
  08.30 1-3 Hemklassrum 11.30
  09.30 4-6 Hemklassrum 12.00
  09.30 Skolgården 11.30
  11.00 8 Hemklassrum 12.30
  11.30 9 Hemklassrum 13.00
Rydskolan 08.00 Alla Resp. klassrum 13.00
Stöpenskolan 08.30  Alla Skolgården (utanför Hkk) 12.30
Sventorps skola 08.20  Alla Resp. klassrum 13.20 
Svärtagårdsskolan 08.00 Alla Resp. klassrum Enl. schema
Tidanskolan 08.00  Alla Resp. klassrum 13.10
Timmersdala skola 08.00   Alla Resp. klassrum 13.00
Trädgårdsstadens skola 08.00  F-3 Skolgården 13.10 
  08.00  4-6 Skolgården 14.00
Vasaskolan 08.20 7 Skolgården 13.30
  11.00 8-9 Skolan (följ skyltar) Enl. schema
  09.00 Epsilon Skolan 12.00
Värings skola 08.00  Alla  Resp. klassrum 13.10
Värsås skola 08.00 Alla Resp. klassrum 13.00