Trygg skolstart allas ansvar

Vecka 34 är det dags för skolstart för Gymnasium Skövde. Eleverna hälsas varmt välkomna efter ett långt och välförtjänt sommarlov med ett uppstartsprogram som ska göra skolstarten så bra som möjlig för alla.

– Vi har ju under ett antal år haft det stökigt under skolstarterna och våra elever har inte alltid fått den positiva upplevelse som vi vill ge dem, säger Linda Bårring, tillförordnad gymnasiechef i Skövde kommun. Vi har de senaste två åren tagit ett krafttag kring detta i Skövde kommun och har gjort allt vi kan för att det ska bli en bra och trygg skolstart för alla. Vi har ett bra program på plats och önskar alla elever varmt välkomna tillbaka efter sommaren.

Gemensamt arbete för en lugn skolstart
Inför skolstarten 2021 startades ett kommungemensamt arbete för att komma tillrätta med de problem som uppstått kring skolstarten med bland annat kränkningar och skadegörelse. Skolstarten förra året blev mycket lugnare än föregående år och förhoppningen är att trenden är bruten.

– Vi har haft ett omfattande förebyggande arbete inom skolan där eleverna har varit delaktiga, säger Linda Bårring. Vi har samtalat mycket om ansvar och värderingar och hur vi alla tillsammans är en del av en bra arbetsmiljö för både elever och personal. Alla har ansvar för att behandla andra med respekt och det ansvaret förväntar vi oss att man tar.

Utöver det förebyggande arbete som har skett inom skolan har även säkerhet och trygghet setts över ur ett rent praktiskt perspektiv. Gymnasium Skövde Västerhöjd och Kavelbro har utrustats med inpasseringssystem som gör att det framöver inte kommer gå att komma in i skolan utan att vara behörig. Gymnasium Skövde Västerhöjd kommer även under de aktuella skolstartsdagarna att vara ett tillfälligt så kallat LOV 3-område. I Lag (1980:578) om ordningsvakter (LOV) ges möjlighet att förordna ordningsvakter inom ett begränsat område på bestämda tider.

– Vi har valt att vidta den åtgärden för att kunna agera lämpligt om något skulle inträffa, säger Markus Wästefors, säkerhetschef i Skövde kommun. Det är viktigt att vi som kommun kan agera om det skulle pågå skadegörelse eller kränkningar inom skolans område, vilket vi med det här tillståndet kan göra i större utsträckning än vanligt. Vi har även planer och rutiner på plats för att kunna åtgärda klotter och skadegörelse skyndsamt om det skulle krävas. Om något sker utanför skolans område är det polisen som har ansvaret och vi har en god samverkan med dem inför skolstarten.