Yrkesutbildning och yrken inom vård- och omsorg i fokus under VO-Collegevecka

Just nu är det fokus på ny programstruktur för Vård- och omsorgsprogrammet, den kommande regleringen av yrket undersköterska och möjligheten till kompetenshöjning och nya karriärvägar genom YH-utbildningar för undersköterskor under pågående Vård och omsorgs-collegevecka.

Nya programstrukturen för Vård- och omsorgsprogrammet

Regeringen har beslutat att programstrukturen för Vård- och omsorgsprogrammet ändras så att omfattningen av de programgemensamma ämnena inom programmet utökas från 1 100 till 1 400 gymnasiepoäng.

Syftet med dessa förändringar är att skapa förutsättningar för en nationellt sammanhållen utbildning som ger möjlighet att uppnå de kompetenskrav för arbete som undersköterska som Socialstyrelsen föreslagit. Förändringen tillämpas från och med den 1 juli 2021.

Den nya programstrukturen genomförs på Vård- och omsorgsprogrammet på Gymnasium Skövde, Drottning Blanka, Praktiska gymnasiet och Vård- och omsorgsutbildning på Vuxenutbildning Skövde. Specialiseringar inom yrket, undersköterska sker via YH-utbildningar.

Undersköterska blir en skyddad yrkestitel

Riksdagen har beslutat att undersköterska blir en skyddad yrkestitel från och med den 1 juli 2023. På så vis vill de stärka kompetensen inom vård och omsorg. Beslutet innebär att bara de med en viss utbildning eller kompetens ska kunna få ett bevis och därefter få kalla sig undersköterska.

Skövde Yrkeshögskola – erbjuder utbildningar utifrån efterfrågad kompetens

Skövde Yrkeshögskola erbjuder yrkeshögskoleutbildningar som är skräddarsydda utifrån arbetslivets behov. De är eftergymnasiala utbildningar och riksrekryterande samt berättigar till studiemedel. I flera av utbildningarna varvas teori med praktik så kallat lärande i arbete (LIA).

Skövde Yrkeshögskola bedriver idag följande yrkeshögskoleutbildningar på distans och halvfart med ett antal närträffar på plats:

Demensspecialiserad undersköterska (2 år)
Stödpedagog (2 år)
Specialistutbildad undersköterska akutsjukvård (2 år)
Äldrespecialiserad undersköterska (2 år)
Specialistutbildad undersköterska/stödassistent välfärdsteknologi (1 år)

Skövde Yrkeshögskola erbjuder dessutom följande yrkeshögskoleutbildningar på helfart:

Ambulanssjukvårdare (1 år)
Bygg- och anläggningsledare (2 år)
Medicinsk sekreterare (2 år)