Arkitektskiss på Björkebackens nya förskola och delar av förskolegården. Byggnaden är gjord i trä och det finns mycket gräs runtom.

Vi bygger en ny förskola i Stöpen

Idag var det byggstart för Björkebackens nya förskola i Stöpen. Förskolan beräknas vara klar för inflyttning i början av mars 2023 och kommer ha plats för 180 barn fördelat på sju hemvister. De två förskoleenheter som idag finns i Stöpen kommer slås ihop och samlas på på den nya förskolan när den är klar.

Björkebackens förskola är nummer tre i ordningen och en vidareutveckling av de konceptförskolor som kommunen tagit fram. Dalvägen och Mellomkvarns förskolor är de som tidigare byggts enligt detta koncept.

Förskolan kommer byggas med solcellsanläggning och det kommer förberedas för reservkraft och reservvatten. Utvändigt har materialval på fasader med mera valts för att så långt som möjligt smälta in i den naturnära omgivningen. Invändigt är björk-material ett återkommande tema, något som speglar både omgivningen och förskolans namn. Vid skapandet av den utvändiga lekmiljön har stor vikt lagts på att skapa av-gränsningar för de olika åldersgrupperna med olika zoner för olika åldrar.

Björkebackens förskola byggs i två plan och blir totalt cirka 2 000 kvadratmeter. På bottenplan finns tre hemvister samt tillagningskök. På plan två finns fyra hemvister samt administration och personalytor. Budgeten för projektet är 73 miljoner kronor. 

Du kan följa projektet på Björkebackens förskola på vår pågående projekt-sida.