Bild på en snöplog

Skolskjuts vintertid

Störningar i skolskjutstrafiken kan förekomma, när det t.ex. blir halka och stora mängder snö faller, så att inte snöröjningen hinner med på våra mindre vägar i kommunen. Det kan innebära att skolbussen blir försenad eller ställs in.

Det är upp till varje trafikoperatör att göra bedömningen om fordonet kan framföras på ett säkert sätt och de äger rätten att besluta om hur trafiken kommer trafikeras. Säkerheten för resenärerna kommer alltid i första hand.

Vårdnadshavare uppmanas att inte lämna barn ensamma vid hållplatsen när man innan vet att väglaget kan vara besvärligt, utan att förvissa sig om att skolskjutsen kommer. Detta om man inte är säker på att barnet klarar att gå hem själv om skolskjutsen uteblir. Har inte skolskjutsen kommit efter 15-20 min får barnet gå hem.

Eleven får stanna hemma om det inte går att ta sig till skolan på annat sätt, t.ex. med nästa busstur i kollektivtrafiken, förälder eller annan vuxen. 

Ställs skolskjutstrafiken in med kort varsel under skoldagen, sätts inga ersättningsfordon in för hemturer. Eleverna måste själva kontakta sina föräldrar eller någon annan närstående för transport hem. För de mindre eleverna på låg- och mellanstadiet hjälper skolan till med att få tag på vårdnadshavare eller annan kontaktperson.

Informationskanaler

Trafikhandläggare försöker få ut information om inställda eller försenade turer så fort de får kännedom om det. Information om de egenupphandlade bussarna meddelas berörda vårdnadshavare via sms, förutom att skolorna kontkatas. Vid behov läggs även information ut på kommunens hemsida.

Västtrafik informerar om störningar i kollektivtrafiken, se länk i länkrutan.

För elever som åker skoltaxi ringer vårdnadshavare till Fasta Resor 010-17 30 200 för besked.