Bild på en snöplog

Skolskjuts vintertid

Störningar i skolskjutstrafiken kan förekomma, när det t.ex. blir halka och stora mängder snö faller, så att inte snöröjningen hinner med på våra mindre vägar i kommunen, det kan innebära att skolbussen blir försenad eller ställs in.

Det är upp till varje trafikoperatör att göra bedömningen om fordonet kan framföras på ett säkert sätt och de äger rätten att besluta om hur trafiken kommer trafikeras. Säkerheten för resenären kommer alltid i första hand.

Vårdnadshavare uppmanas att inte lämna barn ensamma vid hållplatsen utan att förvissa sig om att skolskjutsen hämtar, eller att barnet klarar att gå hem själv om skolskjutsen uteblir. Har inte skolskjutsen kommit efter 15-20 min får barnet gå hem.

Eleven får stanna hemma om det inte går att ta sig till skolan på annat sätt, t.ex. med nästa busstur i kollektivtrafiken, förälder eller annan vuxen. 

Ställs skolskjutstrafiken in med kort varsel under skoldagen, sätts inga ersättningsfordon in. Eleverna måste själva kontakta sina föräldrar eller någon annan närstående för transport hem. För de mindre eleverna på låg- och mellanstadiet hjälper skolan till med att få tag på vårdnadshavare eller annan kontaktperson.

Informationskanaler

Vi försöker att få ut informationen så fort den kommit oss till kännedom. Information om de egenupphandlade bussarna meddelas skolorna och läggs vid behov ut på kommunens hemsida beroende på hur mångs aom berörs.

Västtrafik informerar om kollektivtrafiken, den ordinarie busstrafiken, se länk i länkrutan.

För elever som åker skoltaxi ringer vårdnadshavare till Fasta Resor 010-17 30 200.