E-tjänsten öppen för 24/25

E-tjänsten för ansökan om skolskjuts är nu öppen även för läsåret 24/25. Ansökan ska vara inlämnad senast 15 april för att garanterat kunna vara igång från och med skolstart i augusti.

Se vidare information om ansökan för elevens aktuella blivande årskurs och för fristående skolor i respektive undermeny.

Till e-tjänsten