Nattskjutsar

Här kan du läsa mer om vad som gäller för att ansöka om kvälls- och nattskjuts.

Vad är kvälls- och nattskjuts?

Ensamstående vårdnadshavare eller båda, som har ett arbete som börjar innan skoldagen är slut eller som slutar efter att skoldagen börjar och om omvårdnadsbehovet inte går att täcka genom ordinarie fritidshem, har rätt att ansöka om barns kvälls- och nattskjuts. Denna rätt gäller även om båda vårdnadshavarna har ett arbete som börjar innan skoldagen är slut eller som slutar efter att skoldagen börjar och om omvårdnadsbehovet inte går att täcka genom ordinarie fritidshem.

Kvälls- och nattskjuts är skjuts till och från en adress inom Skövde kommun som är annan än elevens folkbokföringsadress och där eleven vistas nattetid.

Rätt till kvälls- och nattskjuts gäller elever i förskoleklass – åk 6, under förutsättning att eleven inte kan utnyttja den allmänna linjetrafiken för att förflytta sig till och från skolan och att väglängden, mätt efter den kortaste användbara gång-, cykel- eller bilväg i enlighet med kommunens trafiksäkerhetsmodell mellan nattvistet och skolan, minst är:

  • Förskoleklass - åk 3: 2,0 km
  • Årskurs 4 - 6: 3,0 km

 

Så ansöker du

Ansökan om kvälls- och nattskjuts ska göras på en särskild blankett.  Blanketten skickas till kommunens trafikhandläggare, som sedan beslutar om ansökan ska beviljas. Vid ansökan ska vårdnadshavare styrka sin anställning med ett arbetsgivarintyg där vårdnadshavarens arbetstider framgår. Då ansökan har beviljats är vårdnadshavaren skyldig att meddela om de förutsättningar som beslutet grundar sig på skulle förändras i något avseende.

Transportsätt

Kvälls- och nattskjuts sker med taxi.

Avboka resor

Vårdnadshavare till elev som tilldelats kvälls- och nattskjuts med taxi har att i god tid, minst 30 min före överenskommen hämtningstid, avboka resor som inte behvös. Det görs enklas via Västtrafiks app Boka Resa om eleven har ett konto hos Västtrafik, eller genomatt ringa till Fasta Resor på 010-17 30 200 (0630-1700) eller 020-91 90 90 övirg tid. Information om rutiner för skoltaxi meddelas tillsammans med beslutet.

Om avbokning av en elevs kvälls- och nattskjuts med taxi inte sker inom föreskriven tid vid mer än ett tillfälle under ett läsår, äger kommunen rätt att efter individuell prövning ta ut en avgift om 150 kr per resa av berörd vårdnadshavare.

Avgift

För resa med kvälls- och nattskjuts ska vårdnadshavaren betala 100 kr per resa. Avgiften faktureras månadsvis i efterhand.