4 Skolskjuts vid växelvis boende

Elev som på grund av växelvis boende bor på två adresser inom Skövde kommun, och går på för folkbokföringsadressen anvisad skola enligt skolskjutsområden, har rätt till skolskjuts mellan varje adress där avståndet, uppmätt enligt punkt 1 och elevens skola uppfyller kommunens avståndskriterier för skolskjuts eller att målsman vill åberopa omständighet enligt punkt 2. Skulle eleven gå på annan skola än den för folkbokföringsadressen anvisade, har eleven rätt till skolskjuts enligt de förutsättningar som anges under punkt 3.

Det växelvisa boendet ska vara ett fast arrangemang förankrat i lagstiftningen och eleven ska i princip bo lika mycket hos vardera föräldern.

Datum