5. Typer av skolskjuts

Skolskjuts kan beviljas med:

  • Kollektivtrafik
  • Upphandlad skolbuss
  • Skoltaxi
  • Självskjuts (endast aktuellt om inget av ovanstående fungerar för eleven)

Trafikhandläggare för skolskjuts svarar för planering av skolskjutsar och väljer den skolskjuts som för kommunen är den mest förmånliga med hänsyn tagen till gällande transportörsavtal och de speciella omständigheter som kan gälla för enskild elev.

Datum