Skolskjutsområden

Förskoleklass - årskurs 6, klicka på länk nedan för aktuellt läsår
Läsåret 2021/2022 

Årskurs 7-9: 
alla de kommunala skolorna har hela kommunen som skolskjutsområde