Digitala verktyg

Information om våra digitala verktyg

Här finns information och guider för de vanligaste digitala verktyg som du som du elev/studerande har tillgång till samt information om lösenordshantering och support.