Provanmälan

Du som är elev hos oss bokar din provtid här

 

Innan du bokar prov vänligen läs igenom vilka regler/instruktioner som gäller vid digitala prov samt prov på skolan;

PROVTIDER DIGITALT HT22

Provdag         Provtid
Måndagar       17:00                                         
Tisdagar          09:00                 
Läs instruktioner för digitala prov här                                       


PROVTIDER PÅ SKOLAN HT22

Provdag           Provtid
Tisdagar            16:30
Onsdagar          13:00
Torsdagar         13:00
Fredagar            09:00
Läs instruktioner för prov på skolan här
Prov sker i sal 203A på PLAN 2 

ANMÄL DIG TILL PROV HÄR 
Du ser vilka dagar det finns lediga platser, välj datum och tid. Skriv hela ditt namn (förnamn och efternamn) och e-post. Du måste välja din kurs och vilket prov. Om du är osäker, fråga din lärare vilket prov du ska boka. 

När du har bokat ditt prov, får du ett bekräftelsemejl. Där får du också möjlighet att avboka och omboka ditt prov. Har du några andra problem, skicka mail till smsprovvux@skovde.se

AVBOKNING
Kan du inte komma till provet måste du avboka ditt prov i god tid – du öppnar ditt bekräftelsemejl och klickar på länken där det står "Omboka" och väljer ett alternativ för att ändra din bokning. Om du har problem kan du skicka ett svar på ditt bekräftelsemejl eller påminnelsemejl så att provvakten och andra elever inte behöver vänta på dig. Därför är det viktigt att du tar ansvar för din bokning och avbokar ditt prov när du inte kan komma.

MISSBRUK AV PROVANMÄLAN
Elev som vid återkommande tillfällen bokar ett prov och inte kommer till sin bokade tid spärras från möjligheten att boka prov. Provadministratören kommer att kontakta eleven med instruktioner för att kunna häva spärren.


När du ska skriva prov hos oss så tänk på följande;

1. Kom i tid, ta med legitimation

Prov på skolan sker i Sal 203A på PLAN 2. Du ska vara på plats senast 10 minuter före provtiden. Drop-in-tid gäller inte för något ämne. Medtag alltid legitimation till provet, det gäller även ditt digitala prov i ZOOM. Elev utan legitimation får aldrig skriva ett prov.

 2. Under provtiden

Under pågående prov ska du följa provvaktens anvisningar. 

  • Väskor och ytterkläder placeras längst fram i salen.
  • Mobiltelefon eller annan elektronisk utrustning (smartklockor) skall vara avstängd och förvaras i medhavd väska hos provvakten.
  • I provsalen ska det vara tyst. Samtal eller annan kommunikation mellan elever är då inte tillåten.
  • På provets förstasida ser du om provtiden är begränsad och eventuella instruktioner till provet.

 

3. Hjälpmedel

Till provsalen måste du ta med ditt skrivmaterial (pennor, sudd, linjal och dylikt). Provvakten ger dig kladd- och skrivningspapper. Annat papper får inte användas. Vilka hjälpmedel som är tillåtna står på provets förstasida. Det kan till exempel vara ordbok eller räknare. Anteckningar får inte finnas i hjälpmedlen. Det är inte tillåtet att använda mobiltelefonen som räknare.


4. Fusk

Vid upptäckt fusk kommer du att avvisas från provtillfället och din lärare informeras. Provet kommer inte att utgöra underlag för betygssättning.


5. Utrymning

Vid utrymning ska allt tentamensmaterial lämnas på skrivplatsen. Samtliga tenterande och provvakter ska lämna lokalen och bege sig till anvisad plats enligt gällande utrymningsregler.