Provanmälan

Du som är elev hos oss bokar din provtid här

Innan du bokar prov vänligen läs igenom vilka regler/instruktioner som gäller vid digitala prov samt prov på skolan.

PROVTIDER DIGITALT - 2023 VT

Provdag Provtid
Måndagar 17:00
Tisdagar 09:00

Läs instruktioner för digitala prov här

PROVTIDER PÅ SKOLAN - 2023 VT

Provdag Provtid
Tisdagar 16:30
Onsdagar 13:00
Fredagar 09:00


OBS! Information om vecka 13: Skolan är stängd på onsdag 2023-03-29 så vi har flytttat detta provtillfälle och alla bokningar till torsdag 2023-03-30 kl. 13:00. Du kommer att se denna tid som alternativ på bokningssidan och den kan bokas som vanligt!

Läs instruktioner för prov på skolan här

Prov på skolan sker på Vuxenutbildning Skövde (Wennerbergs gata 2, 541 50 Skövde) i sal 211 som ligger på "Plan 2". OBS! Vi har bytt provsal temporärt p.g.a. ombyggnation fr.o.m vecka 8 tills vidare.

ANMÄL DIG TILL PROV HÄR

Du ser vilka dagar det finns lediga platser, välj datum och tid. Skriv hela ditt namn (förnamn och efternamn) och e-post. Du måste välja din kurs och vilket prov. Om du är osäker, fråga din lärare vilket prov du ska boka.

När du har bokat ditt prov, får du ett bekräftelsemejl. Där får du också möjlighet att avboka och omboka ditt prov. Har du några andra problem, skicka mail till smsprovvux@skovde.se

AVBOKNING
Kan du inte komma till provet måste du avboka ditt prov i god tid: du öppnar ditt bekräftelsemejl och klickar på länken där det står "Omboka" och väljer ett alternativ för att ändra din bokning. Om du har problem kan du skicka ett svar på ditt bekräftelsemejl eller påminnelsemejl så att provvakten och andra elever inte behöver vänta på dig. Därför är det viktigt att du tar ansvar för din bokning och avbokar ditt prov när du inte kan komma.

MISSBRUK AV PROVANMÄLAN
Elev som vid återkommande tillfällen bokar ett prov och inte kommer till sin bokade tid spärras från möjligheten att boka prov. Provadministratören kommer att kontakta eleven med instruktioner för att kunna häva spärren.

När du ska skriva prov hos oss så tänk på följande;

 1. Kom i tid, ta med legitimation
  Prov på skolan sker i sal 211"Plan 2". Du ska vara på plats senast 10 minuter före provtiden. Drop-in-tid gäller inte för något ämne. Medtag alltid legitimation till provet, det gäller även ditt digitala prov i ZOOM. Elev utan legitimation får aldrig skriva ett prov.

 2. Under provtiden
  Under pågående prov ska du följa provvaktens anvisningar.
  Väskor och ytterkläder placeras längst fram i salen.
  Mobiltelefon eller annan elektronisk utrustning (smartklockor) skall vara avstängd och förvaras i medhavd väska hos provvakten.
  I provsalen ska det vara tyst. Samtal eller annan kommunikation mellan elever är då inte tillåten.
  På provets förstasida ser du om provtiden är begränsad och eventuella instruktioner till provet.

 3. Hjälpmedel
  Till provsalen måste du ta med ditt skrivmaterial (pennor, sudd, linjal och dylikt). Provvakten ger dig kladd- och skrivningspapper. Annat papper får inte användas. Vilka hjälpmedel som är tillåtna står på provets förstasida. Det kan till exempel vara ordbok eller räknare. Anteckningar får inte finnas i hjälpmedlen. Det är inte tillåtet att använda mobiltelefonen som räknare.

 4. Fusk
  Vid upptäckt fusk kommer du att avvisas från provtillfället och din lärare informeras. Provet kommer inte att utgöra underlag för betygssättning.

 5. Utrymning
  Vid utrymning ska allt tentamensmaterial lämnas på skrivplatsen. Samtliga tenterande och provvakter ska lämna lokalen och bege sig till anvisad plats enligt gällande utrymningsregler.