Personer vid dator

Aktuellt

ESF-projekt

FramtidWest – FutureWest
Projektet pågår från 1 januari 2022 fram till april 2023.

Mål och syfte
Projektet "FramtidWest – FutureWest" syftar till att öka kompetensen hos medverkande vuxenutbildningars personal samt hos personal från företag som vuxenutbildningen samarbetar med kring framtidens yrkesutbildning och arbetsmarknaden.
Projektägare är Nätverk Westum, en förening bestående av 41 kommunala vuxenutbildningar och lärcentra i Västsverige där Skövde ingår.

Varför gör vi detta och vad vill vi åstadkomma?

  • Ökad kunskap kring framtidens arbetsmetoder, yrkesprofiler och arbetsförhållanden
  • Öka kunskap kring framtida utbildningsmetoder
  • Ökad kunskaps-och metodutveckling i arbetsmiljöarbete inom ramen för yrkesutbildning
  • Öka kompetensen kring diskriminering och mönster vad gäller könsstereotypa och diskriminerande strukturer och normer på arbetsplatser

 

Målgrupp
Målgruppen är personal på olika lärcentra och vuxenutbildningar som är medlemmar i Nätverk Westum samt personal från de företag som involverade medlemmar samverkar, med fokus på yrkeslärarna och handledarna.

 


 

Om Vuxenutbildning Skövde

Vår verksamhet präglas av flexibilitet. Vi erbjuder utbildning på alla nivåer med utgångspunkt i varje individens behov och förutsättningar för att studera.

Här finns vi

Vi finns på två adresser. I "Gamla läroverket" på Wennerbergs Gata 2 hittar du vår reception som hjälper dig med frågor som rör hela Vuxenutbildningen. I huset återfinns också våra teoretiska kurser på grundläggande- och gymnasial nivå samt utbildning i svenska för invandrare. I G-huset återfinns stora delar av  Skövde Yrkeshögskola. 

Vår reception på Wennerbergs Gata 2 har följande öppettider;

Måndagar   08:00-16:00
Tisdagar      08:00-16:00
Onsdagar    08:00-16:00
Torsdagar   08:00-16:00
Fredagar     08:00-12:00
Stängt  mån--ons  samt fredag mellan 09:00-09:30 .
Stängt tors 09.00-10.30.

Avvikande öppettider
Fredag 19 maj 2023 är receptionen stängd
Måndag 5 juni 2023 är receptionen stängd

Vecka 28 - Vecka 31 har receptionen semesterstängt

Byggnader
Wennerbergs Gata

Trängenområdet och Regementsgatan 7 finns delar av administrationen, gymnasial yrkesutbildning i form av vård- och omsorgsutbildning, vår lärlingsutbildning och delar av Skövde Yrkeshögskola.

Byggnader

Regementsgatan

Vi på Vuxenutbildning Skövde

Vi är många som har Vuxenutbildning Skövde som arbetsplats - cirka 2500 elever och 100 personal. Vi är en kreativ arbetsplats med fokus på flexibel och individanpassad undervisning för vuxna.

Vår verksamhet

Vuxenutbildning Skövdes verksamhet ska förmedla kunskaper och stödja elever och studeranden så att de kan arbeta och verka i samhället. Utbildningen hos oss ska också kunna främja den personliga utvecklingen och möjliggöra fortsatta studier. Vår verksamhet omfattar komvux på grundläggande nivå, komvux i svenska för invandrare, komvux på gymnasial nivå - både teoretiska kurser och praktiska yrkesutbildningar, komvux som särskild utbildning samt en lång rad utbildningar och kurser på yrkeshögskolenivå.

Du ser hela vårt utbud här

Skövde kommun är huvudman

Vuxenutbildning Skövde är en del av Skövde kommun. Kommunstyrelsen är vår politiska nämnd. Vuxenutbildning Skövde ingår i en avdelning tillsammans med kommunens två arbetsmarknadsenheter.

Du kan läsa mer om den politiska organisationen här

Läs mer om Skövde kommuns organisation & styrning

Skolledning

Vuxenutbildningens ledning består av:

Lisbet Sjödin
Administrativ chef Avdelning Vuxenutbildning och Arbetsmarknad (AVA)

Frida Eliasson
Rektor med ansvar för svenska för invandrare och samhällsorientering för nyanlända

Anders Liedholm
Rektor med ansvar för teoretisk utbildning på grundläggande och gymnasial nivå och Lärvux

Johan Lindell
Rektor med ansvar för gymnasial yrkesutbildning

Mikael Hultberg

Enhetschef med ansvar för Skövde Yrkeshögskola

Johan Strömberg
Avdelningschef för Avdelning Vuxenutbildning och Arbetsmarknad (AVA)

Du når skolledningen genom Kontaktcenter 
Kontakta oss (skovde.se)

Skolledning   

Våra styrdokument

Du som är intresserad av att veta mer om vuxenutbildningen och våra styrdokument kan läsa mer  här

Du som är intresserad av att veta mer om eftergymnasial utbildning på yrkeshögskolenivå kan läsa mer  om yrkeshögskolan som utbildningsform, och aktuella styrdokument, genom Myndigheten för yrkeshögskolans hemsida här


Arbeta hos oss

Det är utvecklande att arbeta som lärare inom vuxenutbildning! Lärarna, som är indelade i arbetslag, bedriver närundervisning av grupper på plats i klassrum, ger fjärrundervisning (där lärare och är åtskilda i rum men inte i tid) respektive genomför distansutbildning (där lärare och elev/er är åtskilda i både tid och rum). Det finns också varianter som innebär en kombination av ovanstående.

Våra eventuellt lediga tjänster hittar du här
Läs mer om ledig jobb i Skövde kommun här

Är du intresserad av att söka vikariat på Vuxenutbildningen?
Du kan lämna en intresseanmälan här