Gymnasieexamen/Slutbetyg från Komvux

Reglerna för examen från Vuxentubildningen ändrades juli 2021 vilket kan påverka dig som redan har påbörjat studier för att få en sådan. Om du vill få mer information kontakta studievägledare.

Gymnasieexamen

Reglerna för en gymnasieexamen från komvux skiljer sig från gymnasieskolan. Alla som studerar mot en gymnasieexamen bör ta kontakt med studie- och yrkesvägledare för att göra en planering. När du är färdig för att få din examen måste du kontakta studie- och yrkesvägledare för att få den utfärdad – detta sker INTE automatiskt.

En gymnasieexamen från komvux kan innehålla betyg från gymnasieskolan och komvux eller enbart betyg från komvux. En gymnasieexamen från komvux ska innehålla gymnasiekurser om 2400 poäng och minst 2250 poäng måste vara godkända.

Det finns två olika typer av gymnasieexamen: högskoleförberedande examen och yrkesexamen.

-En högskoleförberedande examen från komvux ska vara inriktad mot ett av två områden, samhällsvetenskap och humaniora eller naturvetenskap och teknik.

-En yrkesexamen från komvux ska vara inriktad mot ett gymnasialt yrkesprogram. 

Slutbetyg

Om du har studerat kurser enligt det gamla systemet (gymnasiet eller komvux före 2011) så kan du använda dessa kurser för att göra ett slutbetyg fram till 1 juli 2025. Du kan även använda nya kurser (efter 2011) i ett slutbetyg. Ett slutbetygs omfattning kan vara antingen 2350 eller 2301 poäng. För att veta hur ett slutbetyg kan se ut just för dig bör du kontakta studie- och yrkesvägledare. 

När du är färdig för att få ditt slutbetyg måste du kontakta studie- och yrkesvägledare för att få den utfärdad – detta sker INTE automatiskt.