Introduktionstider gymnasiekurser - blandad studieform.

Här hittar du tider och länkar för första introduktionsmötet under vecka 3 i gymnasiekurserna i blandad studieform. Det kan variera i de olika kurserna om det är lektion i sal eller på Teams så läs noga vad som gäller för just din kurs. På schemat står det förkortningen BLD, vilket står för blandad studieform.

 Vill du veta mer om studieformen, läs vidare på vår hemsida här!

 Observera att introduktioner i lektionsbaserade kurser samt närdistans finns i en av de andra länkarna. 

Måndag 16 januari 
Kl: 15.00 Entreprenörskap
  Sal 005 - Wennerbergsgata 2
  Peter Ekstedt
Tisdag 17 januari 
Kl 08:15 Geografi 1
  TEAMS: Klicka här för att delta
  Anna Hansson
Kl 09:00 Svenska som andraspråk 3 
  Sal 004 - Wennerbergsgata 2
  Anne-Marie Lyckman
Kl 09:00 Svenska 3
  Sal 207 - Wennerbergsgata 2
  Michaela Jonsson
Kl 09:00 Svenska som andraspråk 2
  TEAMS: Klicka här för att delta
  Katarzyna Fredén De Los Rios
Kl 13:00 Engelska 6 - alternativ 1
  Sal 208 - Wennerbergsgata 2
  Svatava Nigutova
  Kan du inte delta  finns alt 2 nedan (17:00 TEAMS)
Kl 14:40 Historia 1b
  TEAMS: Klicka här för att delta
  Mikael Magnusson
Kl 17:00 Engelska 6 - alternativ 2
  TEAMS: Klicka här för att delta
  Svatava Nigutova
 

Kan du inte delta här finns alt 1 ovan (13:00 på skolan)

Onsdag 18 januari 
Kl 10:00 Religion 1
  Sal 207 - Wennerbergsgata 2
  Michaela Jonsson
Kl 13.:40 Samhällskunskap 1a1 & 1b
  TEAMS: Klicka här för att delta
  Mikael Magnusson 
Kl 17:00 Samhällskunskap 2
  TEAMS: Klicka här för att delta
  Mikael Magnusson
Torsdag 19 januari  
 Kl 10:00 Internationella relationer
  Sal 207 - Wennerbergsgata 2 
  Michaela Jonsson
Kl 11:40 Miljö och energikunskap
  TEAMS: Klicka här för att delta
  Anna Hansson & Mikael Magnusson