Introduktionstider för grundläggande kurser - Närundervisning (Klassrumsundervisning).

Här hittar du tiderna för första introduktionsmötet v 32 för de olika kurserna som sker i sal på plats på grundläggande nivå, närundervisning (NUD). 

OBS! Kursbok får du låna av läraren. 

Observera att introduktioner i närdistans finns i en av de andra länkarna.   

Tisdag 9 augusti  
Kl 09.00 Svenska som andraspråk delkurs 2
  Sal 204 - Wennerbergsgata 2
   Wafaa Homid
Kl: 10.00 Svenska som andraspråk delkurs 4
  Sal 208 - Wennerbergsgata 2
  Mina Persson
Kl: 10.00  Svenska delkurs 1, 2, 3 och 4
  Sal 215 - Wennerbergsgata 2
  Lena Grynge 
Kl: 12.45 Matematik delkurs 4
  Sal 207 - Wennerbergsgata 2 
  Per-Ola Dahmm
Kl: 12.45 Matematik delkurs 3
  Sal  206 - Wennerbergsgata 2 
  Susanna Andersson
Kl: 12:45 Matematik delkurs 1 och 2
  Sal 205 - Wennerbergsgata 2
  Elizabeth Annell
Onsdag 10 augusti  
Kl: 10.30 Svenska som andraspråk delkurs 3
  Sal 206 - Wennerbergsgata 2
  Wafaa Homid
Kl: 13.00  Engelska delkurs 2
  Sal 206 - Wennerbergsgata 2
  Wafaa Homid
Kl: 13.00  Engelska delkurs 3
  Sal 204 - Wennerbergsgata 2
  Lisa Ahlström Lind
Kl: 13.00 Engelska delkurs 4
  Sal 004 - Wennerbergsgata 2
  Maria Fritsche   
Kl: 14.00 Engelska delkurs 1
  Sal 206 - Wennerbergsgata 2
  Wafaa Homid
Torsdag 11 augusti  
Kl: 10.00 Svenska som andraspråk delkurs 1
  Sal 208 - Wennerbergsgata 2
  Mina Persson