Introduktionstider för grundläggande nivå blandad studieform med start vecka 3.

Här hittar du de första introduktionsmötet i kurserna, i den här studieformen förekommer både lektioner på plats i skolan samt i Teams.

OBS! Kursbok får du låna av läraren.

Observera att introduktioner och tider för andra kurser i närdistans och närundervisning finns i en av de andra länkarna.

Tisdag 17 januari  
Kl 13:00 Engelska delkurs 3
  Sal 206 - Wennerbergsgata 2
  Lisa Ahlström Lind 
Onsdag 18 januari  
Kl 10:20  Svenska som andraspråk delkurs 1
  Sal 205 - Wennerbergsgata 2
  Katarzyna Fredén De Los Rios & Mina Persson
Torsdag 19 januari  
Kl 08:30  Engelska delkurs 1 & 2
  Sal 207 - Wennerbergsgata 2
  Wafaa Homaid & Mina Persson