En person som skriver på en whiteboard

Grundläggande nivå (GRUV)

På Vuxenutbildning Skövde kan du läsa vuxenutbildning på grundläggande nivå (motsvarande grundskolan)

Om utbildningen/kursen

Målet för den kommunala vuxenutbildningen är att vuxna ska stödjas och stimuleras i sitt lärande. Du ska få möjlighet att utveckla dina kunskaper och din kompetens i syfte att stärka din ställning i arbets- och samhällslivet, samt få möjlighet att utvecklas som person. Utgångspunkten för utbildningen är den enskildes behov och förutsättningar. Den som fått minst utbildning ska prioriteras.

På grundläggande nivå kan du bland annat studera;

Andra kurser som kan ingå är samhällsorientering, religionskunskap, historia, geografi, fysik, kemi, biologi samt hem- och konsumentkunskap. Du kan även kombinera kurser på grundläggande nivå med kurser på gymnasial nivå. 

Läs mer om våra ämnen här

Utbildningsinnehåll/kursinnehåll

Kursutbudet är uppdelat i ämnesområden. Följ länken ovan för att se vilka kurser vi har i varje område. 

Utbildningslängd/kurslängd

Det går att påbörja studier två gånger per termin. Eftersom varje elev har en individuell studieplan kan kursernas längd variera. 

Studieform och studietakt

Du kommer att ha en individuell studieplan där omfattningen av dina studier och dina mål finns med. Studieplanen upprättas tillsammans med studievägledare och sedan följs den upp av din lärare. Undervisningen på grundläggande nivå består av genomgångar i grupp, enskilt arbete med handledning och arbete med pedagogiska dataprogram. Du kan anpassa studierna till din inlärningsstil som du kan få hjälp med att hitta. Vi erbjuder även studier på närdistans, läs mer under ansök här längst ned på sidan.

Förkunskapskrav

När du söker kurser på grundläggande nivå får du tillfälle att diskutera med våra studievägledare vad du vill med dina studier och vilka kurser du vill läsa. I samband med antagningen får du göra test i de kurser du vill läsa. En del av testen genomförs hos studievägledarna, en del på introduktionstillfället och andra inom kursen. Sedan börjar du studera på din kunskapsnivå, i din egen takt. 

Studiefinansiering

Du som studerar på grundläggande nivå får låna dina kursböcker. Utbildningen är CSN-berättigad. Här kan du läsa mer
Information om CSN - studiefinansiering

Utbildningsstart/kursstart

Alla kurser erbjuds inte varje termin. Startdatum anges inför varje termin och normalt är vi klara med vårt utbud i början av november för starter under våren och i början av maj för starter under hösten.

Validering

Ansökningsblankett för dig som anmäla dig till prövning hittar du här
Ansök om prövning här

Studie- och yrkesvägledning

Har du funderingar kring studier eller yrken? Vill du ha vägledning?
Välkommen att kontakta våra studie- och yrkesvägledare
Läs mer om vår studie- och yrkesvägledning här