Prövningar i kurser

Prövningar i teoretiska gymnasiala ämnen


Läs igenom kursplaner och betygskriterier på Skolverkets hemsida, Klicka här
Information om kursens uppgifter och prov vid prövning hos oss:

Biologi 1         Kurskod: BIOBIO01
3 laborationer med genomförande och insända laborationsrapporter
1 seminarium
2 exkursioner
3 prov med papper och penna på plats i skolans lokaler
Läromedel lånas ut av läraren vid kursstarten

 
Biologi 2         Kurskod: BIOBIO02

5 laborationer med genomförande och insända laborationsrapporter
1 seminarium
3 prov med papper och penna på plats i skolans lokaler
Läromedel lånas ut av läraren vid kursstarten 


Engelska 5
     Kurskod: ENGENG05

Prövningen består av 5 delprov som görs på skolan. Tiden för proven är mellan 1 – 2 timmar per prov.  Du kommer att behöva viss förberedelsetid hemma.   

VIKTIGT! För att bli godkänd på prövningen krävs att minst E på alla delprov uppnås. Om ett delprov inte klaras, avbryts prövningen.    

 
Engelska 6     Kurskod: ENGENG06 

Prövningen består av 5 delprov som görs på skolan samt en inlämning. Tiden för proven är mellan 1 – 2 timmar per prov.  Du kommer att behöva viss förberedelsetid hemma.   

 VIKTIGT! För att bli godkänd på prövningen krävs att minst E på alla delprov uppnås. Om ett delprov inte klaras, avbryts prövningen.   

 
Engelska 7     Kurskod: ENGENG07

Prövningen består av 4 delprov som görs på skolan samt en inlämning. Tiden för proven är mellan 1 – 2 timmar.  Du kommer att behöva viss förberedelsetid hemma.   

 VIKTIGT! För att bli godkänd på prövningen krävs att minst E på alla delprov uppnås. Om ett delprov inte klaras, avbryts prövningen.   


Fysik 1a          Kurskod: FYSFYS01a

Prövningen består av två delar, en skriftlig (240 min) och en muntlig (30-45 min).

 
Fysik 2             Kurskod: FYSFYS02

Prövningen består av två delar, en skriftlig (240 min) och en muntlig (30-45 min).


Historia 1a1  Kurskod: HISHIS01a1

 • Ett skriftligt prov (4 h).
 • Vid behov en muntlig del (1 h).

 

Kurslitteratur: Långström, Ader, Ededal och Hedenborg, Historia 1b Den lilla människan och de stora sammanhangen. Kapitel 1, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 19 och 21.

Historia 1a2  Kurskod: HISHIS01a2

 • Ett skriftligt prov (4 h).
 • Vid behov en muntlig del (1 h).

Kurslitteratur: Långström, Ader, Ededal och Hedenborg, Historia 1b Den lilla människan och de stora sammanhangen, Kapitel 2, 3, 4, 5, 6, 16, 17, 18 och 20.

Historia 1b  Kurskod: HISHIS01b

 • Ett skriftligt prov (5h).
 • Vid behov en muntlig del (1 h).

Kurslitteratur: Långström, Ader, Ededal och Hedenborg, Historia 1b Den lilla människan och de stora sammanhangen. Kapitel 2 – 21.


Historia 2 a   Kurskod: HISHIS02a

Två inlämningsuppgifter baserat på kursboken och kursplanen. Skriftligt prov på  skolan eller digitalt i Teams på ett urval av kapitlen i kursboken, ca 2 timmar. Efter rättning följer en muntlig diskussion med utgångspunkt i kursboken, en fördjupad del delvis baserat på ditt skriftliga prov och resultat, ca 45 min. Mötet kan ske via Teams eller på plats i skolan. Tiden mellan det skriftliga provet och den muntliga delen är normalt mindre än en vecka.

Kurslitteratur: Långström, Hedenborg, Ededal och Adler: Historia 2-3 sök, granska, tolka och värdera, läs kapitlen 2-7, 10, 12, 15.


Historia 3       Kurskod: HISHIS03

 • Två inlämningsuppgifter baserat på kursboken och kursplanen.
 • Skriftligt prov på ett urval av kapitlen i kursboken, ca 2 timmar.
 • Muntlig diskussion med utgångspunkt i kursboken, en fördjupad del delvis baserat på ditt skriftliga prov och resultat, ca 45 min.
 • Fördjupning enligt skolans mall?

 
Kurslitteratur: Långström, Hedenborg, Ededal och Adler: Historia 2-3 sök, granska, tolka och värdera, läs kapitlen 2-7, 10, 12, 15.


Internationella relationer                           Kurskod: SAMINR0

 • Ett skriftligt prov (5h).
 • Vid behov en muntlig del (1 h).
 • En fördjupning efter skolans mall.

 

Kurslitteratur: Wollinger: Internationella relationer – Utblickar och insikter.                                                Kapitel 1 - 7.

Kemi 1      Kurskod: KEMKEM01

Krav: OBS! Prövning erbjuds förutsatt att elev varit aktiv på kursen vid Västerhöjds gymnasium eller Skövde Vuxenutbildning och eleven klarat av laborationskursen – visa intyg som visar att det inte är mer än högst två år innan prövningstillfället.

Tid: Prövningen ges vid ett enda tillfälle, omkring vecka 50

Innehåll: Prövningen består av ett skriftlig teoretiskt prov (150 min) och en laborationsprov (90 min).

Kurslitteratur:  Gymnasie KEMI 1, Andersson, Sonesson, Svahn, Tullberg, Liber AB, ISBN 978-91-47-08557-6

 

Kemi 2      Kurskod: KEMKEM02

Krav: OBS! Prövning erbjuds förutsatt att elev varit aktiv på kursen vid Västerhöjds gymnasium eller Skövde Vuxenutbildning och eleven klarat av laborationskursen – visa intyg som visar att det inte är mer än högst två år innan prövningstillfället.

Tid: Prövningen ges vid ett tillfälle, omkring vecka 22.

Innehåll: Prövningen består av ett skriftlig teoretiskt prov (150 min) och en laborationsprov (90 min).

Kurslitteratur:  Gymnasie KEMI 2, Andersson, Ellervik, Rydén, Sonesson, Svahn, Tullberg, 2013, Liber AB, ISBN 978-91-47-10730-8Matematik 1-5 samt specialisering (alla kurskoder finns tillgängliga i länken nedan)

Du gör först ett nationellt prov på plats i skolan. Provtiden är 4 timmar. Efter rättning genomförs en muntlig del (på ca 30 min) och betyg sätts på båda delar tillsammans. Den muntliga delen kan ske på plats i skolan eller digitalt via Teams och två matematiklärare är med på den. Tiden mellan det skriftliga provet och den muntliga delen är normalt mindre än en vecka.


Naturkunskap 1

Nk1a1

6 insändningsuppgifter
1 laboration med genomförande och insänd laborationsrapport
1 prov med papper och penna på plats i skolans lokaler 

Nk1a2 

6 insändningsuppgifter
1 laboration med genomförande och insänd laborationsrapport
1 prov med papper och penna på plats i skolans lokaler 

Nk1b
12 inlämningsuppgifter
2 laborationer med genomförande och insända laborationsrapporter
2 prov med papper och penna på plats i skolans lokaler 
Välj en av nedanstående böcker:

Synpunkt Naturkunskap 1b, Henriksson Gleerups, ISBN 978-91-40-69260-3
Synpunkt 1b, Henriksson Gleerups, ISBN 978-91-40-67359-6 

Den sistnämnda boken trycks inte längre, men fungerar om Du skulle komma över den.  


Naturkunskap 2                    Kurskod: NAKNAK02

Nk2
15 inlämningsuppgifter
4 laborationer med genomförande och insända laborationsrapporter
3 prov med papper och penna på plats i skolans lokaler 

Välj en av nedanstående böcker: 

Synpunkt Naturkunskap 2, Anders Henriksson, Gleerups, ISBN 978-91-40-69586-4 
Synpunkt 2, Anders Henriksson, Gleerups, ISBN 978-91-40-68527-8 

Den sistnämnda boken trycks inte längre, men fungerar om Du skulle komma över den. 

Religion 1      Kurskod: RELREL01

 • Ett skriftligt prov (4h).
 • Vid behov en muntlig del (1 h).          

 

Kurslitteratur: Frank: Lika och unika – Om mening, värde och tro. Kapitel 3, 6, 9, 10, 11, 12, 13, 14 och 15.

Religion 2      Kurskod: RELREL02

 • Ett skriftligt prov (4h).
 • Vid behov en muntlig del (1 h).          

Kurslitteratur: Frank: Lika och unika – Om mening, värde och tro. Kapitel 1, 2, 4, 5, 8, 10, 11, 12, 13, 14 och 15.

Samhällskunskap 1a1        Kurskod: SAMSAM01a1

 • Ett skriftligt prov (4 h).
 • Vid behov en muntlig del (1 h).

Kurslitteratur: Holmstedt och Hydén: Stringent 1b. Kapitel 1,2,3,4,6, 7 och 8.

Samhällskunskap 1a2        Kurskod: SAMSAM01a2

 • Ett skriftligt prov (4 h).
 • Vid behov en muntlig del (1 h).
 • En fördjupning utifrån skolan mall.

Kurslitteratur: Holmstedt och Hydén: Stringent 1b. Kapitel 5, 9, 10 och 11.

Samhällskunskap 1b          Kurskod: SAMSAM01b

 • Ett skriftligt prov (5h).
 • Vid behov en muntlig del (1 h).
 • En fördjupning efter skolans mall.

Kurslitteratur: Holmstedt och Hydén: Stringent 1b.                                                                                    Kapitel 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 och 11.

Samhällskunskap 2             Kurskod: SAMSAM02

 • Ett skriftligt prov (5h).
 • Vid behov en muntlig del (1 h).
 • En fördjupning efter skolans mall.

Kurslitteratur: Holmstedt, Hydén Och Svenning: Stringent – Samhällskunskap 2-3,
Kapitel 1, 2,3,4, 5, 6, 7, 8 och 11.

 

Svenska 1       Kurskod: SVESVE01

Prövningen består av 3 skriftliga delprov och en muntlig uppgift som görs på skolan.  Tiden för proven är 4 timmar för skrivdelarna och ca 15 minuter för den muntliga.  Du kommer att behöva viss förberedelsetid hemma.   

VIKTIGT! För att bli godkänd på prövningen krävs att minst E på alla delprov uppnås. Om ett delprov inte klaras, avbryts prövningen.   

Svenska 2      Kurskod: SVESVE02

Prövningen består av 3 skriftliga delprov och en muntlig uppgift som görs på skolan.  Tiden för proven är 4 timmar för skrivdelarna och ca 30 minuter för den muntliga.  Du kommer att behöva viss förberedelsetid hemma.   

 VIKTIGT! För att bli godkänd på prövningen krävs att minst E på alla delprov uppnås. Om ett delprov inte klaras, avbryts prövningen.   

Svenska 3      Kurskod: SVESVE03

Prövningen består av tre skriftliga delprov (tre timmar per prov och tillfälle) som görs på skolan. Dessutom tillkommer Nationella provet som innehåller en skriftlig (4 timmar) och en muntlig del (5 - 10 min) som också görs på skolan. Du kommer att behöva viss förberedelsetid hemma.   

VIKTIGT! För att bli godkänd på prövningen krävs att minst E på alla delprov uppnås. Om ett delprov inte klaras, avbryts prövningen.   

Svenska som andraspråk 1                         Kurskod: SVASVA01

Prövningen består av 4 skriftliga delprov och en muntlig uppgift som görs på skolan. Utöver så är det också Nationella prov som görs på skolan då de övriga proven är godkända. Tiden för proven är 3 timmar för skrivdelarna och ca 5 –8 minuter för den muntliga. Du kommer att behöva viss förberedelsetid hemma.   

 VIKTIGT! För att bli godkänd på prövningen krävs att minst E på alla delprov uppnås. Om ett delprov inte klaras, avbryts prövningen.   

Svenska som andraspråk 2                         Kurskod: SVASVA02

 Prövningen består av 3 skriftliga delprov och 2 muntliga uppgifter som görs på skolan.  Tiden för proven är 3-4 timmar för skrivdelarna och ca 10 minuter för de muntliga. Du kommer att behöva viss förberedelsetid hemma.   

 VIKTIGT! För att bli godkänd på prövningen krävs att minst E på alla delprov uppnås. Om ett delprov inte klaras, avbryts prövningen.   

Svenska som andraspråk 3                         Kurskod: SVASVA03

Prövningen består av 3 skriftliga delprov som görs på skolan.  Tiden för proven är 3 timmar för skrivdelarna. Utöver detta kommer Nationella provet som innehåller en skriftlig och en muntlig del som görs på skolan. Du kommer att behöva viss förberedelsetid hemma.   

VIKTIGT! För att bli godkänd på prövningen krävs att minst E på alla delprov uppnås. Om ett delprov inte klaras, avbryts prövningen.